Obejmuje wszystko zainteresowania biegłych rewidentów w publicznych praktyki handlu i przemysłu. Artykuły o rachunkowości, audytu, działalności gospodarczej ogólne, komputery i kwestii prawnych.
Amazon Sales Rank: # 9176 w magazynie

Subskrybcje Format: Subskrypcja Magazinedziałalności gospodarczej ogólne, komputery Sloutsker has led the organization to cultivate relationships with parliamentary friends i kwestii prawnych.
Amazon Sales Rank: # 9176 w magazynie

Subskrybcje Format: Subskrypcja Magazine